Rapport PBL Planbureau Veenbodemdaling leidt tot hoge kosten

Het PBL-onderzoek ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ geeft inzicht in de gevolgen van bodemdaling van veengebieden en brengt mogelijke maatregelen op een transparante wijze in beeld, voor zowel het landelijke als het stedelijke gebied. Gericht beleid nu kan in de toekomst oplopende kosten van de bodemdaling voor overheden en particulieren voorkomen.

Zie http://www.pbl.nl/publicaties/dalende-bodems-stijgende-kosten