Rapport van de Universiteit Wageningen: Financiële prikkels in landbouw kunnen leiden tot betere waterkwaliteit

Financiële prikkels kunnen worden ingezet bij het terugdringen van watervervuiling vanuit de landbouwsector. Een combinatie van subsidies, heffingen en boetes kan bijdragen aan een lagere belasting van het watermilieu, de financierbaarheid van maatregelen voor de overheid en de betaalbaarheid van waterbeheer op de lange termijn. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 Zie http://www.wur.nl/nl/nieuws/Financiele-prikkels-in-landbouw-kunnen-leiden-tot-betere-waterkwaliteit.htm