Waterschapsbelastingen 2017

Waterschapsbelastingen 2017 

Binnenkort valt de jaarlijkse aanslag van de waterschapsbelastingen op uw deurmat.

Waar Rijnland samenwerkt in de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) ontvangt u een gelijktijdige aanslag voor de gemeentebelastingen.

Conform ons collegeprogramma gaan de tarieven in 2017 nog eens gemiddeld met 4,8% omhoog. Dit om de achterstanden in veiligheid en zuivering in Rijnlands gebied in te halen. In de jaren 2018 en 2019 is een tariefstijging van jaarlijks 2% afgesproken, conform de verwachte inflatie (inmiddels op ca. 1,5%).

U zult zich afvragen betaal ik nu een van de hoogste waterschapstarieven in Nederland?

Nee, dat is geenszins het geval. De belastingdruk bij Rijnland bevindt zich rond het gemiddelde niveau van de 21 waterschapen in Nederland! Dit ondanks een waterstaatkundig gebied met meer dan 200 polders, 4 boezemgemalen en 30 Afvalwaterzuiveringsintallaties. Rijnland werkt steeds efficiĆ«nter met gemeenten in de waterketen en bij het beheer van de dijken en polders. Ook bereidt Rijnland zich voor samen met gemeenten, en in toenemende mate met bewoners en bedrijven op clusterbuien. Want de buien die voorspeld waren in 2050 vallen soms nu al zoals in 2016 in Oost-Brabant en Limburg.  

Wilt u het hoe en waarom weten van de belastingtarieven en de vergelijking tussen de waterschappen zie: www.uvw.nl/Waterschapsbelastingen-2017

En heeft u vragen, dan kunt een bericht sturen aan: Ineke.Steensel@vv.rijnland.net