VVD-er Rogier van de Sande wordt dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland

VVD-er Rogier van de Sande wordt dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Op 10 mei jl. heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland unaniem besloten de VVD-er Rogier van de Sande voor te dragen voor benoeming door de Kroon tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil als waterschap “midden” in de samenleving staan. De aankomende Omgevingswet noopt tot nauwere samenwerking tussen provincie, gemeente en hoogheemraadschap.

De fractie is van mening dat het Hoogheemraadschap van Rijnland met Rogier van de Sande, eerder wethouder in Leiden en nu gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland, een dijkgraaf krijgt die partijen kan verbinden in de taken die de komende jaren ontwikkeld en uitgevoerd worden.

De fractie feliciteert Rogier van de Sande van harte met zijn voordracht en hoop hem op 30 augustus a.s. te verwelkomen als de nieuwe dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 

De VVD-fractie,

Ineke van Steensel, voorzitter

Hans Pluckel

Jacob Jan Bakker

Jean Hermans