Benoeming Hoogheemraden; vaststelling Coalitie Akkoord

In de Verenigde Vergadering van 5 juni 2019 zijn de volgende Hoogheemraden benoemd: Ineke van Steensel (VVD), Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven), Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA).

Jeroen Haan is per 3 juli opgevolgd door Thea Fierens (PvdA).


Vastgesteld op 5 juni is het Coalitie Akkoord 2019-2023 met de titel "Water raakt ons allemaal".

Kijk onder "Waterschap" voor de eerste drie pagina's, de "Kernboodschap".

De volledige tekst is te vinden onder www.rijnland.net.