Financiële positie waterschap krijgt serieuze plek

Leden van de waterschapscentrale Rijnland waren op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei aanwezig bij het voorjaarscongres van de VVD Bestuurdersvereniging en bij het daarop volgende congres van de landelijke VVD in Papendal. Diverse deelsessies zijn bezocht, waarbij het werk van de Nederlandse waterschappen centraal stond.

Er is bijvoorbeeld gesproken over de positie van de zogenoemde 'geborgde zetels' (natuur, gebouwd en landbouw; 9 van de 30 zetels) en het vergroten van het waterbewustzijn van inwoners. 

Zoals op de vergadering van de waterschapscentrale op donderdag 28 mei is afgesproken, heeft Hans Furnée bij het landelijk bestuur de (financiële) positie van de Waterschapscentrale binnen de totale VVD organisatie onder de aandacht gebracht. Dit leidde tot de toezegging dat daadwerkelijk naar die positie gaat worden gekeken bij de toekomstdiscussie over onze partij.